Velkommen
til det tyske marked

As a special offer for Danish (Scandinavian) enterprises
we support you in establishing your company in Germany.

DAN PORT - Market Transfer Service

Vi henvender os til danske virksomheder med et specielt tilbud om hjælp til etablering i Tyskland.
Download – Flyer)

Med udgangspunkt i dine hovedkompetencer og strategiske mål, udarbejder vi en handleplan til din markedsføring, som passer ind til det tyske marked.
Vi kender vejen og reglerne, og har evnerne for at forstå og omsætte din virksomheds ambitioner.

Grundelementerne i vores tjenesteydelser er følgende:

  • Markedsanalyse
  • Bestemmelse og vurdering af salgsveje og kundekreds
  • Udvikle en specifik marketingplan
  • Operativ marketing og afsætningsunderstøttelse

Efter aftale bliver disse elementer sat ind efter behov.

Som hos vores øvrige Together Marketing servicetilbud er også DAN PORT en kombination af rådgivning og aktiv støtte. Formelt er det et projektorienteret samarbejde - mangement on demand.

Vi er ikke handelspræsentanter. Vores mission er at etablerer og fremhæve din ekspertise i Tyskland og ledsage dig til vedvarende succes.

 

 It’s about how to succeed in Germany.

As a special offer for Danish (Scandinavian) enterprises we support you in establishing your company in Germany.

Based on your core competence and your strategical guidelines we stick up for your targets according to the requirements of the German market.
We know the particular ways and rules and are personally able to get into your corporate ideas.

Basic elements of our business support are

  • market analysis
  • rating sales channels and key customers
  • framing a special marketing plan
  • operational marketing and sales services

All chosen and determined on demand after common arrangement.

Like all our Together Marketing merits also DAN PORT covers a combination of consulting and concrete acting. Formally you may call it a project-based cooperation or management on demand. We are not a commercial agency.

Our mission is to anchor your company’s excellence in the German market and to accompany you to sustainable success.